L I V E Experience?

L I V E Experience koostuu liikkeestä, äänestä, hengityksestä ja vuorovaikutuksesta.  Työpajassa otetaan yksin ja yhdessä konkreettisia askelia, joilla vahvistetaan yksilön ja yhteisön toimintakykyä ja vuorovaikutusta. Harjoituksiin on sisäänrakennettu positiivinen ja myönteinen lataus, joka keventää  ja vapauttaa, lähentää ja lämmittää lisäten iloa ja elämänmyönteisyyttä.

Kaikki L I V E  Experience – harjoitukset ovat helppoja ja aloituskynnys on tehty tarkoituksella matalaksi, jotta kaikki voivat osallistua. Ohjaajan luoma turvallinen ilmapiiri tukee ryhmän toimintaa ja asetettuun tavoitteeseen pääsemistä. Käytettävät harjoitukset valitaan ja eri harjoitusmuotoja painotetaan yksilöllisesti osallistujien  asettamien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

L I V E  Experiencessä sulautuu aineksia Vital Development- menetelmästä, improvisaatiosta, äänenkäytöstä ja tarinateatterista. 

  • Vital Development -menetelmän avulla ryhmässä harjoitellaan sanatonta vuorovaikutusta, arvostavaa kohtaamista, kohotetaan energiatasoa ja luodaan hyvää mieltä. Yksinkertaiset, omaehtoiseen liikkeeseen perustuvat yksilö, pari- ja ryhmäharjoitukset tehdään tarkoin valitun  musiikin innoittamana.
  • Helpoilla improvisaatio- ja äänenkäyttöharjoituksilla kehitetään yhteistyötä sekä oman ja yhteisen äänen löytymistä. Tarvittaessa voidaan tehdä myös sekä ääni-ilmaisua vahvistavia että ääntä huoltavia harjoituksia.
  • Tarinateatteriin pohjautuvilla harjoituksilla kehitetään kuuntelevaa läsnäoloa, vuorovaikutusta, empatiaa, esiintymistä ja ilmaisukykyä. Erityisesti nämä harjoitukset mahdollistavat kuulluksi ja nähdyksi tulemisen.

kädet color