Luovuus Innostus Voimautuminen Elämys

L I V E Experience työpaja tarjoaa työkaluja luovuuden ja ilmaisun kehittämiseen. Työpaja on suunnattu kaikille niille jotka haluavat saada välineitä luovaan ilmaisuunsa esim. esiintyjille, työpajojen vetäjille, opettajille, ohjaajille, laulajille ja ylipäätäään työssään esiintymis- ja ilmaisuvalmiuksia tarvitseville.

Työpajoissa:

  • kehitetään toiminnallisten harjoitusten avulla luovuutta ja itseilmaisua
  • tehdään ääntä vapauttavia ja voimistavia harjoituksia
  • vahvistetaan läsnäoloa rentouttavien hengitysten avulla
  • kehitetään vuorovaikutusta musiikin mukana tehtävällä omaehtoisella liikkeellä. 

Harjoitusten tavoitteena on parantaa, kehittää ja lisätä:

  • ilmaisua, luovuutta ja empatiakykyä
  • vuorovaikutusta
  • keho-, mieli- ja tunnetietoisuutta

L I V E Experience työpajoissa tehdään helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen harjoituksia. 

kädet color

 L I V E Experiencen keksijä ja kehittäjä on Raili Honkanen-Korhonen.